×

lkk

Price: 0 - 100

FORGOT YOUR DETAILS?

Portable TEHNOLINK Load Bank

TEHNOLINK u svojoj ponudi ima Load Bank modele koji su robusni,širokog  spektra snage (50kW¸1000kW), pri nominalnom naponu i  posebno dizajnirani za rad u unutrašnjim uslovima. PTLB(Portable TehnoLink Load Bank)  postavlja visoke standarde sa inteligentnom kontrolom upravljanja, visokim  zaštitnim merama, podesivim korakom opterećenja i vrlo lakom instalacijom.

PTLB je ekonomično odlično rešenje za regularna testiranja koje se sprovode u cilju provere rada dizel agregata kao i prilikom kritičnih puštanja u rad istih. Load Bank je uređaj koji predstavlja kontinualno opterećenje izvoru napajanja i na kome se sva energija dobijena od strane izvora disipira tj.rasipa. Opterećenje dobijeno od strane ovog tipa Load Bank-a potpuno aktivno tj. cosfi=1, stoga ukoliko su Vaše potrebe drugačije, potrebno je razmotriti drugi model TLB-a.

Uloga Load Bank-a je predstavljena u vidu podrške prilikom rada, testiranja kao i zaštite izvora napajanja. Primenom Load Bank-a onemogućuje se WET STACK-ING motora odnosno pojave prilikom koje dolazi do nesagorevanja goriva usled slabog opterećenja a očuvanje performansi motora kao pogonskog dela agregata svakako predstavlja imperativ. Portable TehnoLink Load Bank predstavlja potpuno inovativno, lako prenosivo i ekonomično rešenje. Ivični delovi PTLB-a obezbeđeni su gumenim delovima koje ne dozvoljavaju prevremeno habanje Load Bank-a.

 • Vodonepropusna konstrukcija (stepen zaštite IP23)
 • Namenjena za kontinualan rad bez potrebe za cool-down period
 • Otpornički elementi su zaštićeni otporničkim elementima koji ne dozvoljavaju katastrofalne posledice
 • Inteligentna rešenja zaštite, indikacije problema i operacionih kontrola
 • Vrhunsko ekonomsko rešenje prilikom povremenih testiranja

KONSTRUKCIJA ORMANA

Konstrukcija ormana PTLB je proizvedena od galvanizovanog

čelika sa veoma velikim kvalitetom završnog farbanja opremljena all round točkovima koji doprinose velikoj pokretljivosti Load Bank-a.
Raspored otporničkih elemenata raspoređen je veoma preciznom metodom  kako bi protok vazduha bi što veći i kako bismo pojavu pregrevanja sveli na minimum. Svi otpornički elementi se nalaze na veoma dobro izolovanoj keramičkoj šipki koja onemogućava kratak spoj među otporničkim elementima. Promena otpornosti otporničkih elemenata je minimizovana korišćenjem vrhunskih materijala.

DIGITALNA MERENJA

 • Merenje napona
 • Merenje struje
 • Merenje snage
 • Merenje frekvencije napajanja

U okviru svakog PTLB obezbeđujemo komunikaciju sa PC,PLC ili data logger preko komunikaciong porta  MODBUS RS485.

ZAŠTITA LOAD BANK-a

U sklopu svakog TLB nalazi se EMERGENCY STOP koji omogućava korisniku da u svakom trenutku prekine rad Load Bank-a ukoliko dođe do nepredviđenih situacija.  Zaštitni elementi koji se nalaze pružaju adekvatnu zaštitu do eventualnog kratkog spoja. Vizuelna indikacija na razvodnom ormanu Load Bank-a u nepredviđenim situacijama (Motor Overload, Air-Flow failure,Over-Temperature) onemogućava korisniku ručno pokretanje Load Bank-a.

KONTROLNI MODUL

 • Emergency stop (E-STOP)
 • Glavni prekidač On/Off
 • Izbor napajanja ventilator
 • Individualni koraci opterećenja
 • Fault condition indicators (indikacija nepredviđenih situacija)

SISTEM ZA HLAĐENJE

 • Integrisani ventilator vrhunskih performansi koji dostavlja potrebnu količinu vazduha potrebnog radi hlađenja otporničkih elemanata
 • Motor ventlatora je napajan monofazno (230V,50Hz)
 • Motor ventilatora je kratkospojeno štićen osiguračima dok releji preuzimaju ulogu zaštite od preopterećenja

Posledice nekorišćenja TehnoLink LOAD BANK-a:

 • Nesagorelo gorivo potpomaže razaranju bloka motora
 • Prekomerna potrošnja ulja
 • Smanjena efikasnost i snaga motora
 • Smanjena izlazna snaga generatora
 • Povećana emisija štetnih gasova
 • Prevremeni servisi bloka motora
 • Povećani troškovi održavanja bloka motora

Primena TehnoLink Load Bank-a:

 • UPS sistemi
 • Dizel Agregati
 • Generatori avionskih napajanja
 • Vetrogeneratori
 • Hidrogeneratori
 • Rekuperacija energije

U savremenom svetu gde privremeni ili stalni prekid  napajanja predstavlja veliki ekonomski gubitak obaveza ali i potreba  svakog objekta, fabrike ili poslovnog prostora  je svakako postojanje rezervnog napajanja.TehnoLink agregati se nameću kao vrhunsko rešenje. Kao trenutno jedini domaći proizvođači  dizel agregata kvalitet naše proizvodnje kao i pouzdanost njihovog rada predstavlja imperativ. Kako bismo našim korisnicima ponudili dodatnu podršku agregatima, naš tim stručnjaka predstavlja savremeno rešenje zaštite dizel agregata. PTLB (Portable TEHNOLINK Load Bank) predstavlja potpuno inovativno i vrhunsko rešenje problema slabog opterećenja dizel agregata (Light Load). Kako ne želimo dozvoliti našim korisnicima da usled slabog opterećenja agregata u bilo kom delu dana nastanu mnogo veći problemi sa pogonskim motorom nudimo rešenje koje će nametnuti opterećenje od minimum 40% od nominalnog u trenucima kada je to potrebno. Konstantan napredak, inovativne ideje kao i vrhunska tehnička rešenja predstavljaju svakodnevnicu svih zaposlenih radnika TehnoLink-a stoga ukoliko želite sigurnu zaradu i miran san, obratite nam se.

TOP