×

lkk

Price: 0 - 100

FORGOT YOUR DETAILS?

Kombinovani TEHNOLINK Load Bank

TEHNOLINK u svojoj ponudi ima Load Bank modele koji su robusni,širokog  spektra snage (xx KVA¸xx kVA), pri nominalnom naponu i  posebno dizajnirani za rad u spoljašnjem i unutrašnjem okruženju. KTLB(Kombinovani  TEHNOLINK Load Bank) postavlja visoke standarde sa inteligentnom kontrolom upravljanja, visokim  zaštitnim merama, podesivim korakom opterećenja i vrlo lakom instalacijom. KTLB je ekonomično odlično rešenje za  testiranja koje se sprovode u cilju provere rada dizel agregata koji napajaju velika industrijska postrojenja. Load Bank je uređaj koji predstavlja kontinualno opterećenje izvoru napajanja i na kome se sva energija dobijena od strane izvora disipira tj.rasipa. Opterećenje dobijeno od strane ovog tipa Load Bank-a je kombinovano tj. aktivno i reaktivno pri  cosfi=0,8. KTLB predstavlja odlično rešenje prilikom fabričkog testiranja agregata.  Uloga Load Bank-a je predstavljena u vidu podrške prilikom rada, testiranja kao i zaštite izvora napajanja. Primenom Load Bank-a onemogućuje se WET STACK-ING motora odnosno pojave prilikom koje dolazi do nesagorevanja goriva usled slabog opterećenja a očuvanje performansi motora kao pogonskog dela agregata svakako predstavlja imperativ. Kombinovani TEHNOLINK Load Bank predstavlja potpuno inovativno i ekonomično rešenje sa vrlo lakom montažom.

 • Vodonepropusna konstrukcija (stepen zaštite IP23)
 • Namenjena za kontinualan rad bez potrebe za cool-down period
 • Otpornički elementi su zaštićeni otporničkim elementima koji ne dozvoljavaju katastrofalne posledice
 • Inteligentna rešenja zaštite, indikacije problema i operacionih kontrola
 • Vrhunsko ekonomsko rešenje prilikom povremenih testiranja

KONSTRUKCIJA ORMANA

Konstrukcija KTLB-a je proizvedena od galvanizovanog  čelika sa veoma velikim kvalitetom završnog farbanja kao i spoljašnjim poklopcima od nerđajućeg čelika.   KTLB je modularnog tipa sa odvojenim komorama u kojima se nalazi aktivno odnosno reaktivno opterećenje. U podnožju konstrukcije nalazi se  šuplji prostor koji je pogodan za manevrisanje sa viljuškarom što dosta doprinosi mobilnosti ove konstrukcije.

Raspored aktivnih otporničkih elemenata raspoređen je veoma preciznom metodom namotavanja kako bi protok vazduha bi što veći i kako bismo pojavu pregrevanja sveli na minimum. Svi otpornički elementi su namotani na veoma dobro izolovanu keramičku šipku koja onemogućava kratak spoj među grejnim telima.Raspored reaktivnih otporničkih elemenata se nalazi u posebnoj komori na šinskom razvodu kako bismo povećali odvod toplog vazduha.

DALJINSKA KONTROLA I ALARMI

 • Air-Flow control
 • Over-Temperature
 • Load Dump
 • Automatic Load Dump

SISTEM ZA HLAĐENJE

Sistem za hlađenje KTLB tipa aktivno/reaktivno otporničkih elemenata predstavlja više hladnjaka koji su raspoređeni u aktivnoj odnosno reaktivnoj komori. Količina vazduha dobijenog vazduha uvek mora zadovoljavati potrebe grejnih tela kako ne bismo prouzrokovali havariju.

ZAŠTITA LOAD BANK-a

U sklopu svakog TLB nalazi se EMERGENCY STOP koji omogućava korisniku da u svakom trenutku prekine rad Load Bank-a ukoliko dođe do nepredviđenih situacija.  Zaštitni elementi koji se nalaze pružaju adekvatnu zaštitu do eventualnog kratkog spoja. Vizuelna indikacija na razvodnom ormanu Load Bank-a u nepredviđenim situacijama (Motor Overload, Air-Flow failure,Over-Temperature) onemogućava korisniku ručno pokretanje Load Bank-a.

KONTROLNI MODUL

 • Emergency stop (E-STOP)
 • Glavni prekidač On/Off
 • Individual Load Step ON/OFF switch
 • Fault condition indicators (indikacija nepredviđenih situacija)
 • Normal Condition indicators

AUTOMATIC LOAD DUMP

Ukoliko je Load Bank priključen paralelno sa mrežom I agregatom tada se preko strujnog transformatora posmatra koliko je opterećenje agregata I u zavisnosti od njegove vrednosti ne dopušta se da agregat radi opterećen manje od 40%. Automatic Load controller  predstavlja sofisticiran kontroler koji dodaje I oduzima opterećenje agregatu u zavisnosti od njegovog trenutnog opterećenja radi očuvanja performansi motora kao pogonskog dela agregata usled slabog opterećenja. Kontroler dodaje opterećenje u tačno zadatim koracima u zavisnosti od snage Load Bank-a.

Posledice nekorišćenja TehnoLink LOAD BANK-a:

 • Nesagorelo gorivo potpomaže razaranju bloka motora
 • Prekomerna potrošnja ulja
 • Smanjena efikasnost i snaga motora
 • Smanjena izlazna snaga generatora
 • Povećana emisija štetnih gasova
 • Prevremeni servisi bloka motora
 • Povećani troškovi održavanja bloka motora

Primena TehnoLink Load Bank-a:

 • UPS sistemi
 • Dizel Agregati
 • Transformatori
 • Vetrogeneratori
 • Hidrogeneratori
 • Rekuperacija energije

U savremenom svetu gde privremeni ili stalni prekid  napajanja predstavlja veliki ekonomski gubitak obaveza ali i potreba  svakog objekta, fabrike ili poslovnog prostora  je svakako postojanje rezervnog napajanja.TehnoLink agregati se nameću kao vrhunsko rešenje. Kao trenutno jedini domaći proizvođači  dizel agregata kvalitet naše proizvodnje kao i pouzdanost njihovog rada predstavlja imperativ. Kako bismo našim korisnicima ponudili dodatnu podršku agregatima, naš tim stručnjaka predstavlja savremeno rešenje zaštite dizel agregata. KTLB (Kombinovani TEHNOLINK Load Bank) predstavlja potpuno inovativno i vrhunsko rešenje problema slabog opterećenja dizel agregata (Light Load). Kako ne želimo dozvoliti našim korisnicima da usled slabog opterećenja agregata u bilo kom delu dana nastanu mnogo veći problemi sa pogonskim motorom nudimo rešenje koje će nametnuti opterećenje od minimum 40% od nominalnog u trenucima kada je to potrebno. Konstantan napredak, inovativne ideje kao i vrhunska tehnička rešenja predstavljaju svakodnevnicu svih zaposlenih radnika TEHNOLINK-a stoga ukoliko želite sigurnu zaradu i miran san, obratite nam se.

TOP