×

lkk

Price: 0 - 100

FORGOT YOUR DETAILS?

Integrisani TEHNOLINK Load Bank

TEHNOLINK u svojoj ponudi ima Load Bank modele koji su robusni,širokog  spektra snage (50kW¸1000kW), pri nominalnom naponu i  posebno dizajnirani za rad u okviru dizel agregata.

ITLB(Integrisani TEHNOLINK Load Bank) postavlja visoke standarde sa inteligentnom kontrolom upravljanja, visokim  zaštitnim merama, podesivim korakom opterećenja i vrlo lakom instalacijom. ITLB je ekonomično odlično rešenje za regularna testiranja koje se sprovode u cilju provere rada dizel agregata kao i prilikom kritičnih puštanja u rad istih. Load Bank je uređaj koji predstavlja kontinualno opterećenje izvoru napajanja i na kome se sva energija dobijena od strane izvora disipira tj.rasipa. Opterećenje dobijeno od strane ovog tipa Load Bank-a potpuno aktivno tj. cosfi=1 stoga ukoliko su Vaše potrebe drugačije, potrebno je razmotriti drugi model ITLB-a. Uloga Load Bank-a je predstavljena u vidu podrške prilikom rada, testiranja kao i zaštite izvora napajanja. Primenom Load Bank-a onemogućuje se WET STACK-ING motora odnosno pojave prilikom koje dolazi do nesagorevanja goriva usled slabog opterećenja a očuvanje performansi motora kao pogonskog dela agregata svakako predstavlja imperativ.

Integrisani TEHNOLINK Load Bank predstavlja potpuno inovativno i ekonomično rešenje sa vrlo lakom montažom u produžetku izduvnog dela agregata. Potreba za dodatnim ventilatorom u ovoj izvedbi ne postoji  zbog veoma snažnih hladnjaka koji su već postojani na motoru kao pogonskom delu agregata.

 • Vodonepropusna konstrukcija (stepen zaštite IP23)
 • Namenjena za kontinualan rad bez potrebe za cool-down period
 • Otpornički elementi su zaštićeni otporničkim elementima koji ne dozvoljavaju katastrofalne posledice
 • Inteligentna rešenja zaštite, indikacije problema i operacionih kontrola
 • Vrhunsko ekonomsko rešenje prilikom povremenih testiranja

KONSTRUKCIJA ORMANA

Konstrukcija ormana ITLB-a je proizvedena od galvanizovanog čelika sa veoma velikim kvalitetom završnog farbanja kao i  spoljašnjim poklopcima od nerđajućeg čelika. Kućište ormana je OPEN FRAME tipa i namenjeno je za montiranje u produžetku pogonskog dela agregata kako bi hlađenje grejnih tela bilo potpuno obezbeđeno. U sklopu svakog ormana sa njegove bočne strane nalaze se :

 • Potrošački priključci
 • Load-Step kontaktori
 • Kontrolni elementi
 • Osigurači

Raspored otporničkih elemenata raspoređen je veoma preciznom metodom namotavanja kako bi protok vazduha bi što veći i kako bismo pojavu pregrevanja sveli na minimum. Svi otpornički elementi su namotani na veoma dobro izolovanu keramičku šipku koja onemogućava kratak spoj među grejnim telima.

DALJINSKA KONTROLA I ALARMI

 • Air-Flow control
 • Over-Temperature
 • Load Dump
 • Automatic Load Dump

SISTEM ZA HLAĐENJE

Sistem za hlađenje Radiator Duct Mount tipa otporničkih elemenata predstavlja hladnjak koji se nalazi u sklopu pogonskog dela agregata. Količina vazduha dobijenog vazduha uvek mora zadovoljavati potrebe grejnih tela kako ne bismo prouzrokovali havariju.

ZAŠTITA LOAD BANK-a

U sklopu svakog TLB nalazi se EMERGENCY STOP koji omogućava korisniku da u svakom trenutku prekine rad Load Bank-a ukoliko dođe do nepredviđenih situacija.  Zaštitni elementi koji se nalaze u sklopu razvodnog ormana pružaju adekvatnu zaštitu do eventualnog kratkog spoja. Vizuelna indikacija na razvodnom ormanu Load Bank-a u nepredviđenim situacijama (Motor Overload, Air-Flow failure,Over-Temperature) onemogućava korisniku ručno pokretanje Load Bank-a.

KONTROLNI MODUL

 • Emergency stop (E-STOP)
 • Glavni prekidač On/Off
 • Individual Load Step ON/OFF switch
 • Fault condition indicators (indikacija nepredviđenih situacija)
 • Normal Condition indicators

AUTOMATIC LOAD DUMP

Ukoliko je Load Bank priključen paralelno sa mrežom I agregatom tada se preko strujnog transformatora posmatra koliko je opterećenje agregata I u zavisnosti od njegove vrednosti ne dopušta se da agregat radi opterećen manje od 40%. Automatic Load controller  predstavlja sofisticiran kontroler koji dodaje I oduzima opterećenje agregatu u zavisnosti od njegovog trenutnog opterećenja radi očuvanja performansi motora kao pogonskog dela agregata usled slabog opterećenja. Kontroler dodaje opterećenje u tačno zadatim koracima u zavisnosti od snage Load Bank-a.

Posledice nekorišćenja TehnoLink LOAD BANK-a:

 • Nesagorelo gorivo potpomaže razaranju bloka motora
 • Prekomerna potrošnja ulja
 • Smanjena efikasnost i snaga motora
 • Smanjena izlazna snaga generatora
 • Povećana emisija štetnih gasova
 • Prevremeni servisi bloka motora
 • Povećani troškovi održavanja bloka motora

Primena TehnoLink Load Bank-a:

 • UPS sistemi
 • Dizel Agregati
 • Generatori avionskih napajanja
 • Vetrogeneratori
 • Hidrogeneratori
 • Rekuperacija energije

U savremenom svetu gde privremeni ili stalni prekid  napajanja predstavlja veliki ekonomski gubitak obaveza ali i potreba  svakog objekta, fabrike ili poslovnog prostora  je svakako postojanje rezervnog napajanja.TehnoLink agregati se nameću kao vrhunsko rešenje. Kao trenutno jedini domaći proizvođači  dizel agregata kvalitet naše proizvodnje kao i pouzdanost njihovog rada predstavlja imperativ. Kako bismo našim korisnicima ponudili dodatnu podršku agregatima, naš tim stručnjaka predstavlja savremeno rešenje zaštite dizel agregata. ITLB (Integrisani TEHNOLINK Load Bank) predstavlja potpuno inovativno i vrhunsko rešenje problema slabog opterećenja dizel agregata (Light Load). Kako ne želimo dozvoliti našim korisnicima da usled slabog opterećenja agregata u bilo kom delu dana nastanu mnogo veći problemi sa pogonskim motorom nudimo rešenje koje će nametnuti opterećenje od minimum 40% od nominalnog u trenucima kada je to potrebno. Konstantan napredak, inovativne ideje kao i vrhunska tehnička rešenja predstavljaju svakodnevnicu svih zaposlenih radnika TEHNOLINK-a stoga ukoliko želite sigurnu zaradu i miran san, obratite nam se.

TOP