×

lkk

Price: 0 - 100

FORGOT YOUR DETAILS?

TEHNOLINK TEHNIČKU PODRŠKU čine servisni inženjeri i serviseri podeljeni po sektorima i odgovornostima, opremljeni spostvenim vozilima i alatima, spremni da pruže podršku na licu mesta.

Na čitavoj teritoriji Srbije servisna usluga je efikasna i brza; bilo da se pruži direktna podrška na licu mesta, bilo da se pruže saveti koji dovode do brzog rešenja problema.

Pored standardnih usluga Tehnolink je razvio USLUGU DALJINSKOG NADZORA I KONTROLE najsavremenijim sistemom praćenja i nadzora instaliranih elektroagregata, čime se pojam PREVENTIVNOG NADZORA dovodi nanajviši mogući nivo.

Sva oprema se prati iz CENTRA ZA NADZOR u Novom Sadu gde se svaki potencijalni alarm na opremi dijagnostikuje na 30 sekundi. Rad ovog sistema je podeljen u tri segmenta:

 • Praćenje pasivnog stanja agregata
 • Praćenje radnog stanja agregatra
 • Testiranje i daljinski transfer opterećenja

Praćenje pasivnog stanja agregata i signalizacija alarma

 • Monitoring rada punjača akumulatorskih baterija
 • Monitoring napunjanosti akumulatora (spremnost za start)
 • Moniitoring rada predgrejača rashladne tečnosti
 • Monitoring stanja glavnog generatorskog prekidača
 • Monitoring stanja tastera za gašenje u slučaju nužde
 • Monitoring nivoa goriva u rezervoaru
 • Monitoring aktivnogstanja automatskogtransfer prekidača ATS-a

Praćenje radnog stanja agregata, signalizacija alarma

 • Monitoring svih radnih parametara agregata (V, A, Hz, KVA, kVAr...)
 • Monitoring dizel motora (pritisak ulja, temperatura, broj obrtaja, potrošnja...)
 • Monitoring uspešnosti transfera mreža/generator
 • Monitoring alarma generatora (previsok/prenizak napon, frekvencija, struja...)
 • Monitoring stanja goriva u rezervoaru

Testiranje i daljinski transfer opterećenja

 • Daljinski start agregata u okviru programa redovnog startovanja
 • Daljinski transfer mreža/generator
 • Daljinska provera stanja fluida

Svaki ALARM nakon dijagnostikovanja biva prosledjen odgovarajućem servisnom timu koji se u koordinaciji sa korisnikom upućuje na lice mesta.

Ovim se postiže najviši nivo pouzdanosti sistema obzirom da se preventivno sprečava neuspešan start agregata a samim tim i eventualne štete nastale tom prilikom.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu uslugu, budite slobodni da nas kontakirate na mail servis@tehnolink.net ili na telefone +381 (0)60-88-11-013  +381(0)21-00-650

TOP