TwinPower NIS

Za potrebe snadbevanja izolovanih naftnih bušotina električnom energijom su isporučeni setovi od po dva agregata u međusobnom paralelnom radu smeštena u 6m ISO kontejner.

Kontrolni sistem omogućava paralelen rad agregata, kao i nezavisan rad svakog od agregata.

Dizel električni agregat predviđeni za rad u sledećim ambijentalnim uslovima: temperatura vazduha do +50°C, vlažnost vazduha do 90%, nadmorska visina do 500m.

Pogonski motor Perkins

Generator Marelli, 50Hz, međufazni napon 400V

Kontrolna jedinica DEIF AGC200

  • CLIENT NIS
  • YEAR 2012
  • IzazovTemperatura vazduha do +50C, vlažnost vazduha do 90%, nadmorska visina do 500m.
  • Pogonski motorPerkins
  • CATEGORY