SIEMENS AMAG

SIEMENS AMAG – 630kVA
u paralelnom radu sa mrežom

AMAG (Austria Metal AG), proizvodna fabrika u Austriji, je za potrebe rezervnog napajanja pumpi za snadbevanje tehničkom vodom postrojenja za livenje aluminijuma.

Specifičnost agregata je mogućnost:

  • besprekidnog povratka snadbevanja električnom energijom iz mreže,
  • paralelan rad sa mrežom uz preuzimanje opterećenja pri prekidu iste (npr. pri najavljenom isključenju napajanja) i
  • paralelan rad sa mrežom pod opterećenjem čime se mreža koristi kao teret (proizvedena električna energija se isporučuje u mrežu)
  • CLIENT Siemens AMAG - Austrija
  • YEAR 2014
  • IzazovSpecifičnost rada agregata
  • Pogonski motorMTU
  • CATEGORY