Klinički centar Skoplje – PET Centar

Specifičnost ovog agregata su zahtevi da se ceo objekat u slučaju nestanka električne energije snadbeva pomoću agregata, ceo objekat je prioritetan potrošač, i da ATS orman bude u istom kontejneru u kom je agregat.

Poseban zahtev je bio da pri radu agregata nivo buke ne prelazi 70dBA na udaljenosti od 7m.

Pri testiranju agregata od strane nezavisnog instituta izmeren je nivo buke od 68dBA na 7 m udaljenosti.

Dizel električni agregat predviđeni za rad u sledećim ambijentalnim uslovima: temperatura vazduha do +50°C, vlažnost vazduha do 90%, nadmorska visina do 500m.

Pogonski motor Perkins

Generator ABB, 50Hz, međufazni napon 400V

Kontrolna jedinica DEIF GC 1F/2

Zvučna izolacija kućišta debljine 100mm

  • CLIENT Klinički centar Skoplje - Makedonija
  • YEAR 2015
  • IzazovNivo buke do 70dBA na udaljenosti od 7m
  • Pogonski motorPerkins
  • CATEGORY