CASINO FLAMINGO – ĐEVĐELIJA 2×630 kVA u paralelnom radu

Za potrebe rekonstrukcije i proširenja Casina Flamingo u Đevđeliji poručena su dva dizel agregata snage od po 630 kVA, pogonjeni VOLVO PENTA TAD1642GE dizel motorima.

Agregati su u paralelnom radu, sa aktivnom podelom opterećenja, integrisani u centralni BMS (Building Management System) gde je rad istih stalno koordinisan sa potrošačkim objekta, vodeći računa o prioritetnim sekcijama potrošača.

  • CLIENT casino Flamingo - Gevgelija
  • YEAR 2016
  • IzazovIntegracija agregata u paralelnom radu
  • Pogonski motor2x Volvo Penta TAD1642GE
  • CATEGORY