×

lkk

Price: 0 - 100

FORGOT YOUR DETAILS?

GPM - AMF

FUNKCIJE

Grupe agregata u paralelnom radu kao rezervno napajanje u slučaju ispada MREŽE, sa kratkotrajnompovrtanom sinhronizacijom sa mrežom

OPIS

Dva ili više agregata u paraleli u slučaju ispada mreže startuju I preuzimaju potrošače. Nakon povratka MREŽE prvo dolazi do kratkotrajne sinhronizacije agregatskog I mrežnog napajanja a tek nakon toga se agregati isključuje

PRIMER

Visoko krizični sistemi koji imaju izuzetno kritičnu karakteristiku I uvek moraju imati rezervno napajanje (bolnice, klinike, sportski centri, industrijski sistemi…) I gde pri tom “meki povratak” mrežnog napajanja značajno podiže bezbednost Sistema. Takodje, u slučaju GX-Mains kontrolnog Sistema obezbedjuje se I funkcionisanje Sistema u slučaju ispada ili servisiranja jednog od agregata.

Višestruki dizel agregati u stand by aplikaciji koji povremeno rade u paralelnom radu

 • Kontrolno upravljački paneli moraju biti usklađeni sa ATS panelom koji mora da sadži dodatni modul IM-NT
 • AMF mode ® Automatski start dizel električnog agregata u slučaju nestanku napajanja (napajanje objekta u svega nekoliko sekundi)
 • Prvi agregat sa odgovarajućim vrednostima napona i frekvencije zatvara sopstveni generatorski prekidač (GCB), nakon čega se svi ostali sinhronizuju sa njim i isporučuju električnu energiju ka potrošačima
 • U slučaju povratka napajanja dolazi se do sledećih akcija :
 • Sinhronizacija agregata sa mrežom
 • Zatvara se mrežni prekidač (MCB close)
 • Otvara se generatorski prekidač (GCB open)
 • Dizel električni agregat radi izvesno vreme kako bih se ohladio (COOLING TIME)
 • Agregat prekida svoj rad nakon hlađenja (Generator Stops)
 • Vrlo kratko beznaponsko stanje se dešava samo u slučaju nestanka mrežnog napajanja (max 15sec)
 • Razvijena kontrola upravljanja različitih snaga dizel električnih agregata jedinstvenog sistema
 • LOAD SHARING opcija: ukoliko je opterećenje  manje od snaga agregata u paraleli, nakon izvesnog vremena generator sa najviše radnih sati se gasi. U slučaju porasta opterećenja dolazi do automatskog starta
 • dužina DATA BUS (magistrale sa podacima) ne sme biti duža od 100m zbog mogućnosti pojave šuma tokom prenosa podataka
 • Serijski komunikacioni portovi RS232, RS485 kao i CAN BUS (omogućava komunikaciju između kontrolnih jedinica)
 • MODBUS protokol
 • Postoji mogućnost MASTER-SLAVE komunikacije između kontrolno upravljačkih panela dodavanjem MASTER kontrolno upravljačkog panela
 • Automatski start agregata je baziran na programabilnim parametrima kao što su:
 • Radni sati
 • Vremensko zatezanje uključenja
 • Ravnomerna podela tereta
 • Pragovi tolerancije
 • Prioriteti
 • Primena:
 • Bolnice
 • Klinike
 • Sportski objekti
 • Industrijski objekti
 • Prvobitno pokretanje pogona
TOP