×

lkk

Price: 0 - 100

FORGOT YOUR DETAILS?

GP-Max

FUNKCIJE

Paralelni rad više agregata u ostrvskom režimu

OPIS

Dva ili više dizel električnih agregata u medjusobnom paralelnom radu u funkciji snabdevanja istog potrošača

PRIMER

Situacije u kojima ne postoji MREŽNO napajanje (kampovi,gradilišta, izolovani korisnici)

Paralelni rad dizel električnih agregata u ostrvskom režimu rada

 • Nezavisni sistem- napajanje sistema sa više dizel električnih agregata u paraleli
 • AUTO SINHRONIZACIJA svih jedinica u paraleli
 • Postoji mogućnost sinhronizacije do 32 dizel električnih agregata uključujući i jedan set koji je različite snage
 • LOAD SHARING opcija: ukoliko je priključena potrošnja manja nego od snage agregata koji se nalazi u paraleli, dolazi do isključenja dizel električnog agregata sa najviše operativnih časova. Ukoliko se opterećenje poveća, dolazi do automatskog uključenja dizel električnog agregata.
 • Automatski start agregata je baziran na programabilnim parametrima kao što su:
 • Radni sati
 • Vremensko zatezanje uključenja
 • Ravnomerna podela tereta
 • Pragovi tolerancije
 • Prioriteti
 • dužina DATA BUS (magistrale sa podacima) ne sme biti duža od 100m zbog mogućnosti pojave šuma tokom prenosa podataka
 • Serijski komunikacioni portovi RS232, RS485 kao i CAN BUS (omogućava komunikaciju između kontrolnih jedinica)
 • MODBUS protokol
 • Primena:
 • Gradilišta
 • Izolovane korisničke oblasti
 • Pustinje
 • Nepristupačne regije
 • Kampovi

 

 

TOP