×

lkk

Price: 0 - 100

FORGOT YOUR DETAILS?

GM-Plus

FUNKCIJE

Agregat u paralelnom konstantnom radu sa mrežom

OPIS

Agregat konstantni plasira energiju u mrežu u cilju predaje energije mrežnom operateru

PRIMER

Kogeneraciona postrojenja pogonjena biogasom, prirodnim gasom i sl…

Kontinualan rad dizel električnog agregata u paraleli sa mrežom

  • Kontrolni upravljački panel upravlja dizel agregatom u kontinualnoj paraleli sa mrežom
  • Ova mogućnost omogućava prodaju električne energije elektrdistribuciji
  • Način rada koji je moguć samo uz prethodnu saglasnost elektrodistribucije
  • Sve sigurnosne mere kao i dimenzionisanje zaštitnih uređaja mora biti u skladu sa važećim standardima zemlje u kojoj se ovaj sistem implementira
TOP