×

lkk

Price: 0 - 100

FORGOT YOUR DETAILS?

GM-Peak

FUNKCIJE

Agregat u sinhronizaciji sa mrežom u cilju nadoknadjivanja vršne potrošnje objekta.

OPIS

Uloga agregatskog postrojenja je u prihvatanju vršnoe potrišnje objekta kroz sinhronizaciju agregatskog I mrežnog napajanja.

PRIMER

Situacije u kojima su korisnici limitirani instalisanim mrežnomsnagom, kao I u situacijama u kojima kratkotrajne velike potezne struje dovode do enormnih računa za električnu energiju.

Dizel električni agregat u paraleli sa mrežom u Peak Shave-ing modu

  • Kontrolno upravljački panel mora biti usklađen sa radom ATS panela u čijem se sklopu nalazi strujni merni transformator koji vrši nadzor mrežnog napajanja. Ukoliko u bilo kojem slučaju mreža nije u mogućnosti da zadovolji potrebe potrošača, dizel agregat će automatski startovati, izvršiti sinhronizaciju i u paraleli sa mrežom obezbediti snagu koja nedostaje.
  • Ovaj način rada je moguć samo uz prethodno odobrenje elektrodistribucije
  • Vrlo efikasno i ekonomski prihvatljivo rešenje
  • Primena:
  • Situacija u kojoj instalisana snaga mreže ne može da zadovolji potrebe potrošača
  • Objekti sa TA pećima
  • Topionice gvožđa
  • Kovačke radnje
  • Industrijski objekti koji u sklopu svog pogona imaju velike motore, velikih polaznih snaga
TOP