×

lkk

Price: 0 - 100

FORGOT YOUR DETAILS?

GM-AMF

FUNKCIJE

Pojedinačni agregat kao rezervno napajanje u slučaju ispada MREŽE, sa kratkotrajnom povrtanom sinhronizacijom sa mrežom

OPIS

U slučaju ispada mreže agregat startuje I preuzima potrošače. Nakon povratka MREŽE prvo dolazi do kratkotrajne sinhronizacije agregatskog I mrežnog napajanja a tek nakon toga se agregat isključuje

PRIMER

Visoko krizični sistemi koji imaju izuzetno kritičnu karakteristiku I uvek moraju imati rezervno napajanje (bolnice, klinike, sportski centri, industrijski sistemi…) I gde pri tom “meki povratak” mrežnog napajanja značajno podiže bezbednost Sistema. Takodje, u slučaju GX-Mains kontrolnog Sistema obezbedjuje se I funkcionisanje Sistema u slučaju ispada ili servisiranja jednog od agregata.

Dizel električni agregat u Stand by aplikaciji u paralelnom radu sa mrežom

 • Kontrolno upravljački panel mora biti usklađen sa radom ATS ormana
 • AMF mode ® Automatski start dizel električnog agregata u slučaju nestanku napajanja (napajanje objekta u svega nekoliko sekundi)
 • U slučaju povratka napajanja dolazi se do sledećih akcija :
 • Sinhronizacija agregata sa mrežom
 • Zatvara se mrežni prekidač (MCB close)
 • Otvara se generatorski prekidač (GCB open)
 • Dizel električni agregat radi izvesno vreme kako bih se ohladio (COOLING TIME)
 • Agregat prekida svoj rad nakon hlađenja (Generator Stops)
 • Vrlo kratko beznaponsko stanje se dešava samo u slučaju nestanka mrežnog napajanja
 • Postoji mogućnost paralelnog rada sa mrežom bez promene opterećenja uz prethodnu saglasnost elektrodistribucije
 • dužina DATA BUS (magistrale sa podacima) ne sme biti duža od 100m zbog mogućnosti pojave šuma tokom prenosa podataka
 • Serijski komunikacioni portovi RS232, RS485 kao i CAN BUS (omogućava komunikaciju između kontrolnih jedinica)
 • MODBUS protokol
 • Postoji mogućnost MASTER-SLAVE komunikacije između kontrolno upravljačkih panela
 • Primena:
 • Bolnice
 • Klinike
 • Sportski objekti
 • Industrijska postrojenja
 • Prvo pokretanje industrijskih objekata
 • Servisiranje dizel agregata
TOP